SZKOLENIA KAIZEN – SYSTEM SUGESTII

Dlaczego warto?

szkolenie kaizen

Programy pomysłów pracowniczych, zwanych często potocznie „kaizenami” lub „systemami sugestii” są najlepszym sposobem na zaangażowanie pracowników. Polegają one na umożliwieniu pracownikom zgłaszania swoich autorskich pomysłów (a czasem ich wdrażania). Tym samym poprawiania swojego miejsca pracy. Dzięki temu praca staje się bardziej ergonomiczna i bezpieczna. Jednocześnie podnosi się jej wydajność. „Kaizeny” są miarą zaangażowania pracowników w firmę.

Od czego zależy skuteczność szkolenia Kaizen?

szkolenie kaizen

W celu skutecznego wdrożenia systemu sugestii muszą zostać spełnione trzy warunki. Po pierwsze, należy ustalić kwestie techniczno-organizacyjne. Następnie należy zadbać o to, by pracownicy chcieli zgłaszać pomysły i rozumieli, czemu służy program pomysłów pracowniczych. 

Należy również mieć wygodne i proste w obsłudze narzędzie, które umożliwi przyjazne zgłaszanie pomysłów pracownikom, a osobom zarządzającym ich „obsługę” (przeglądanie, podejmowanie decyzji czy zlecanie wykonania).

Najlepsze efekty uruchomienia i rozwoju programu Kaizen uzyskuje się przy kompleksowym podejściu  do wdrożenia i „obsłużeniu” wszystkich wymienionych warunków, ale – w zależności od potrzeb klienta – istnieje możliwość skorzystania z wybranych modułów.

szkolenia kaizen m1

SZKOLENIA KAIZEN

Warsztaty techniczno-organizacyjne

szkolenie kaizen

Przede wszystkim należy zdefiniować pojęcie „pomysłu”, a następnie odpowiedzieć na pytania, które de facto wyznaczają kolejne etapy programu zgłaszania pomysłów:

    • kto, na jakich zasadach i w jaki sposób zgłasza pomysły;

    • kto decyduje o wdrażaniu (bądź odrzuceniu) pomysłów;

    • kto odpowiada za wdrożenie przyjętych do realizacji pomysłów;

    • jaka jest motywacja pracowników do zgłaszania pomysłów.

Na tym etapie powinien (w zależności od kultury organizacji danej firmy) powstać odpowiedni regulamin. 

Konieczne jest także utworzenie struktury systemu, powołanie roli koordynatora Kaizen w organizacji oraz określenie sposobu komunikacji itp. 

Następnie należy ustalić, jak będzie wyglądał obieg dokumentów, wypracować model raportowania i analiz oraz określić, czy i ew. jakie konkursy, a tym samym nagrody, będą dodatkowym motywatorem dla pracowników.

szkolenie kaizen

OFERTA

Omówienie możliwych struktur programu Kaizen oraz wybranie najlepszej formy dopasowanej do orgnizacji klienta. Stworzenie schematów działania (role pomysłodawcy, koordynatora Kaizen, kierowników i zarządzających).

Przekonanie do programu pracowników różnych szczebli oraz zarządzających (zmiana nastawienia, minimalizowanie oporu przed zmianami).

Przeanalizowanie zagrożeń programu:
Dlaczego nie zawsze działa, jakich błędów uniknąć itd. Pomoc w przygotowaniu formalnych dokumentów dla firmy.  

FORMA PRACY

Warsztaty zdalnie lub na żywo w firmie klienta.
Czas warsztatów: od kilku godzin do kilku dni (w zależności od wielkości i potrzeb firmy).

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Wypełnij fomularz, a zadzwonimy do Ciebie.

szkolenia kaizen m2

SZKOLENIA KAIZEN

Budowanie zaangażowania pracowników

szkolenie kaizen

Jeśli program sugestii pracowniczych ma spełnić pokładane w nim nadzieje, pracownicy muszą stać się aktywnym podmiotem tego programu. Przede wszystkim muszą nauczyć się widzieć miejsca, które mogą usprawniać

Powinni też mieć pozytywne albo przynajmniej neutralne podejście do zmian i być otwarci na zmiany.

Istotne jest też podejście przełożonych i innych osób decyzyjnych w procesie zgłaszania pomysłów. Te osoby muszą dobrze znać swoją rolę, obowiązki, ale też widzieć korzyści, jakie odniosą z zaangażowania się swoich pracowników.

szkolenie kaizen

OFERTA

„Otwarcie oczu”, pokazanie, czym jest wartość dodana, a czym straty w procesach, jak można szukać usprawnień, a co przeszkadza w codziennej pracy w myśl naczelnej zasady: „pracuj mądrzej, a nie ciężej”.

FORMA PRACY

Warsztaty „na żywo” w siedzibie klienta.
Zazwyczaj warsztaty trwają kilka dni.
Osobno prowadzimy spotkania dla osób zarządzających, które mają swoją ważną rolę w programie Kaizen, a osobno dla obsługujących Program i dla pracowników.
Program warsztatów obejmuje moduł nr 1, czyli omówienie i budowę struktury programu Kaizen w firmie.

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Wyślij fomularz, a zadzwonimy do Ciebie. 

szkolenia kaizen m3

SZKOLENIA KAIZEN

Wdrożenie Cluer – gwarancja najefektywniejszego wykorzystania systemu

szkolenia kaizen 3

Historycznie programy Kaizen opierały się na zgłaszaniu pomysłów na papierowych formularzach, z wykorzystaniem skrzynek „pocztowych” do zgłoszeń i ręcznego obiegu dokumentów. W obecnych czasach dużo lepiej sprawdza się CLUER – jest to prosta, przyjazna dla użytkownika i adaptowalna do potrzeb każdej firmy aplikacja, która umożliwia zgłaszanie pomysłów przez pracowników i ich obsługę przez zarządzających. 

szkolenie kaizen

OFERTA

Zbadanie potrzeb firmy, jeśli chodzi o pełne wykorzystanie możliwości aplikacji i dopasowanie jej funkcjonalności do profilu techniczno-organizacyjnego klienta. Uruchomienie aplikacji. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z obsługi aplikacji.

FORMA PRACY

Do ustalenia.

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Wyślij formularz, a zadzwonimy do Ciebie.