TQM (Total Quality Management) to system zarządzania jakością, który wymaga od organizacji ciągłego doskonalenia produktów i usług poprzez skupienie się na potrzebach klienta. System ten wykorzystuje różne narzędzia i procesy do monitorowania i poprawy jakości produktów i usług. TQM wymaga od wszystkich pracowników, żeby przyczynili się do poprawy jakości produktów i usług.

Korzyści stosowania TQM?

system TQM

1. Poprawa jakości produktów i usług – TQM zapewnia ogólne zarządzanie jakością, które z kolei pozwala firmie zwiększyć jakość produktów i usług, co jest kluczowe w dzisiejszych czasach, gdzie konkurencja jest coraz większa.

2. Zwiększenie efektywności działania – TQM wprowadza wiele procedur i technik, które pomagają firmie w optymalizacji jej działań. Pozwala to firmie na większą efektywność, co z kolei przekłada się na zwiększone zyski.

3. Poprawa współpracy między pracownikami – TQM wprowadza wiele procedur i technik, które umożliwiają wszystkim pracownikom współpracę ze sobą. To z kolei zwiększa zaangażowanie pracowników i pozwala firmie na lepszą wydajność.

Poznaj system Cluer budujący zaangażowanie pracowników. Wyślij formularz, a skontaktujemy się by przybliżyć Ci możliwości rozwiązania


4. Zwiększenie kreatywności pracowników – TQM wprowadza wiele technik i narzędzi, które zachęcają pracowników do myślenia w sposób kreatywny. W ten sposób firma może wykorzystać kreatywność pracowników do tworzenia nowych produktów i usług.

5. Zwiększenie satysfakcji klientów – TQM pozwala firmie na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów. To z kolei pozwala firmie na lepszą obsługę klientów, co w konsekwencji prowadzi do wyższego poziomu satysfakcji klientów.

System TQM etapy wdrożenia

 

    1. Zdefiniowanie celu:

Pierwszym krokiem w procesie wdrożenia TQM jest określenie celu, który ma być osiągnięty. Oznacza to identyfikację konkretnego wyniku do osiągnięcia oraz ustalenie zakresu zadań i projektów, które należy wykonać, aby zrealizować cel.

 

    • Określenie zakresu:

Należy określić, jakie obszary wdrożenia TQM będą wymagane w organizacji. Po określeniu, jakie obszary będą wdrażane, należy przyjrzeć się, czy istnieją już w organizacji procesy, które można wykorzystać do wdrożenia TQM.

 

    • Przegląd wybranych obszarów:

Następnie należy dokładnie przeanalizować wybrane obszary wdrożenia TQM w organizacji. W zależności od wybranych procesów należy przeprowadzić przegląd zdań, użycia materiałów, logistyki, jakości, doskonalenia i innych obszarów.

 

    • Przygotowanie strategii wdrożenia:

Po przeanalizowaniu wybranych obszarów należy przygotować strategię wdrożenia TQM w organizacji. Strategia powinna określać kolejne kroki, które należy wykonać, aby osiągnąć wymagany poziom jakości i doskonalenia.

 

    • Realizacja i monitorowanie:

Po przygotowaniu strategii należy przystąpić do realizacji i monitorowania wdrożenia TQM w organizacji. Należy monitorować wykonywane działania, wyniki i postępy w celu upewnienia się, że wdrażanie TQM przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Skąd się wywodzi system TQM?

TQM (Total Quality Management) jest systemem zarządzania jakością, który wywodzi się z koncepcji W. Edwardsa Deminga. Deming uważał, że znaczący wzrost jakości można osiągnąć dzięki zastosowaniu 14 kluczowych zasad zarządzania jakością.

Do jego zasad należały: zaangażowanie pracowników, podejście procesowe, określanie celów, wdrażanie poprawy, współpraca między departamentami, system ciągłego doskonalenia i wiele innych.

Jego zasady wpłynęły na wiele firm, które wykorzystały je do stworzenia systemów zarządzania jakością, w tym systemu TQM.

14 zasad Deminga

system TQM

1. Zastosuj system zarządzania: Stwórz i kontroluj system, który pozwoli osiągnąć cele firmy.

2. Stwórz wspólne cele: Ustal szczegółowe cele dla każdego działu, które będą koncentrować się na osiąganiu celów firmy.

3. Uwierz w ludzi: Wykorzystuj potencjał ludzi w swojej firmie i zapewnij im odpowiednie szkolenia, aby mogli lepiej wykonywać swoje obowiązki.

4. Zadbaj o jakość: Zadbaj o jakość wytwarzanych produktów, usług i procesów poprzez okresowe przeglądy i testy.

5. Popraw jakość wytwarzanych produktów: Popraw jakość wytwarzanych produktów poprzez ciągłe udoskonalanie i ulepszanie.

6. Zastosuj system nagród: Zastosuj system nagród, aby motywować ludzi do osiągania wyznaczonych celów.

7. Zapobiegaj błędom: Zapobiegaj błędom i wprowadzaj systemy kontroli jakości, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów.

8. Skup się na długoterminowym sukcesie: Podejmuj decyzje strategiczne, które będą miały długoterminowe korzyści dla firmy.

9. Monitoruj i mierz postępy: Monitoruj i mierz postępy w osiąganiu celów i wprowadzaj korekty, jeśli zajdzie taka potrzeba.

10. Używaj wartościowych danych: Używaj wartościowych danych do podejmowania decyzji i monitorowania wyników.

11. Ulepsz procesy: Ulepsz procesy produkcyjne, aby zwiększyć efektywność i poprawić jakość.

12. Popraw komunikację: Zapewnij jasną i skuteczną komunikację pomiędzy wszystkimi działami w celu uzyskania wysokiej jakości wyników.

13. Przyjmuj nowe pomysły: Przyjmuj nowe pomysły i innowacje, aby zwiększyć efektywność i poprawić jakość produktu lub usługi.

14. Ograniczaj koszty: Ograniczaj koszty poprzez optymalizację procesów i wykorzystywanie najlepszych praktyk.

Największe korzyści stosowania zasad Deminga

1. Poprawa jakości produktów i usług: Stosowanie zasad Deminga pomaga firmom w zwiększeniu jakości ich produktów i usług poprzez stałe udoskonalanie procesów i technik produkcji.

2. Zmniejszone koszty: Stosowanie zasad Deminga pomaga firmom w zmniejszeniu kosztów produkcji poprzez lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, ograniczenie strat i zmniejszenie liczby nieudanych produktów.

3. Większa lojalność klientów: Stosowanie zasad Deminga pomaga firmom w budowaniu długotrwałych relacji z klientami poprzez zapewnienie im wysokiej jakości produktów i usług, zgodnie z ich oczekiwaniami.

4. Większa innowacyjność: Stosowanie zasad Deminga pomaga firmom w stale ulepszaniu swoich produktów i usług poprzez stałe poszukiwanie nowych rozwiązań i technologii.

5. Większa zaangażowanie pracowników: Stosowanie zasad Deminga pomaga firmom w zwiększaniu zaangażowania pracowników poprzez stałe szkolenia i wsparcie w pracy.