System sugestii pracowniczych to program, który pozwala pracownikom na wysyłanie własnych sugestii dotyczących organizacji, procesów i produktów, aby ulepszyć funkcjonowanie firmy. System pozwala pracownikom zgłaszać i oceniać pomysły, a także zarządzać i monitorować ich realizację.

System sugestii pracowniczych – od czego zacząć?

system sugestii

1. Ustalenie ram i zasad programu:

 • określenie celów programu;
 • wybór odpowiedniego systemu wsparcia;
 • przygotowanie odpowiednich formularzy i dokumentów do prowadzenia programu;
 • określenie procedur wdrażania i wyboru sugestii.

2. Wybór mechanizmów do promowania sugestii pracowniczych:

 • stworzenie programu nagradzania za wprowadzenie dobrej sugestii;
 • ustalenie sposobów informowania pracowników o możliwości składania sugestii;
 • wprowadzenie programu wsparcia dla pracowników, którzy złożyli sugestie.

3. Przygotowanie systemu do przechowywania i analizowania sugestii pracowniczych:

 • określenie źródeł informacji, które będą używane do przyjmowania, oceniania i wdrażania sugestii;
 • wybór odpowiedniego systemu informatycznego do przechowywania i analizowania sugestii;
 • wdrożenie odpowiednich procedur i narzędzi do monitorowania efektywności sugestii.

4. Wdrożenie systemu sugestii pracowniczych:

 • określenie zakresu i zasad wykorzystania sugestii pracowniczych w organizacji;
 • wdrożenie procedur oceniania i wdrażania sugestii pracowniczych;
 • przygotowanie odpowiednich formularzy i dokumentów do prowadzenia programu;
 • wprowadzenie systemu nagradzania za wprowadzenie dobrej sugestii.

System sugestii pracowniczych skąd pochodzi?

Pomysł pochodzi z idei, że pracownicy są najlepiej poinformowanymi osobami na temat tego, jak pomóc firmie w rozwoju.

Rozwiązanie zachęca pracowników do wyrażania swoich pomysłów i opinii, dzięki czemu firma może wykorzystać te informacje do wprowadzenia ulepszeń i zmian.

Koncepcja jest powszechnie stosowana w wielu firmach jako narzędzie ułatwiające współpracę i komunikację wewnętrzną.

Dlaczego warto go wdrożyć?

Poniżej kilka argumentów, wobec których trudno przejść obojętnie:

 • Zapewnienie pracownikom możliwość wyrażenia swoich pomysłów i opinii na temat funkcjonowania firmy.
 • Usprawnienie procesów biznesowych i wprowadzeniu innowacji.
 • Wsparcie pracowników w ich rozwoju i w procesie tworzenia nowych rozwiązań.
 • Stworzenie środowiska pracy, w którym pracownicy są szanowani i czują się zaangażowani w proces decyzyjny.
 • Zwiększenie poziomu zadowolenia z pracy i zmniejszenie wskaźnik rotacji pracowników.

Wyślij formularz a skontaktujemy się by poinformować Cię o innowacyjnym systemie wspierającym zbieranie sugestii pracowniczych w Twojej organizacji.

System sugestii pracowniczych – przykłady

system sugestii

1. Utworzenie systemu oceny pracowników opartego na ich wynikach i wykazaniu wsparcia dla organizacji.

2. Stworzenie systemu wynagrodzeń nagradzających wybitne wyniki w działalności pracowników.

3. Ustanowienie polityki elastycznego czasu pracy, aby umożliwić pracownikom dostosowanie godzin do ich potrzeb.

4. Stworzenie systemu szkoleń i rozwoju, który umożliwiłby pracownikom poszerzanie zakresu ich umiejętności.

5. Ustanowienie elastycznego systemu urlopu, w którym pracownicy mogliby dostosować urlop do swoich potrzeb.

6. Utworzenie systemu przywilejów, takich jak podróże służbowe, zniżki na zakupy oraz zajęcia sportowe i inne.

7. Zapewnienie pracownikom wsparcia w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej.

8. Stworzenie systemu premii i nagród rocznych, aby wyróżniać pracowników za wybitne wyniki.

9. Ustanowienie programów społecznych i aktywności, aby umożliwić pracownikom integrację.

10. Utworzenie systemu bezpieczeństwa, który zapewniłby pracownikom ochronę i zdrowie w miejscu pracy.

Kto odnosi korzyść z jego wdrożenia?

System sugestii pracowniczych może przynieść korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownikom.

Pracodawcy mogą korzystać z systemu sugestii pracowniczych, aby pozyskać nowe pomysły dotyczące produktów, usług, procesów i innych aspektów prowadzenia działalności, co z kolei pozwoli na wdrażanie innowacji w celu poprawy wyników biznesowych.

Pracownicy z kolei będą mieli możliwość wyrażenia swoich pomysłów i zobaczenia, jak są one wykorzystywane w firmie. To z kolei zwiększy ich zaangażowanie i satysfakcję z pracy, co przełoży się na wyższą wydajność i lepsze wyniki.

Dlaczego warto skorzystać z systemu informatycznego do zbierania sugestii?

 1. Zwiększenie efektywności

Systemy informatyczne do zbierania sugestii pracowniczych są wysoce efektywne i wydajne. Umożliwiają organizacjom wykorzystanie sugestii pracowników do wprowadzania ulepszeń w ich procesach i produktach, co pozwala na poprawę jakości usług świadczonych przez organizację.

2. Poprawa komunikacji

Systemy informatyczne do zbierania sugestii pracowniczych pomagają w zwiększeniu komunikacji między pracownikami i pracodawcami. Umożliwiają pracownikom wyrażanie opinii i sugestii w zakresie zmian w pracy, co pomaga w stworzeniu przyjaznego środowiska pracy.

3. Większa motywacja

Systemy informatyczne do zbierania sugestii pracowniczych są doskonałym narzędziem do wzmacniania motywacji wśród pracowników. Pozwalają pracownikom uczestniczyć w zmianach, które wpływają na ich codzienne życie, co zwiększa ich zaangażowanie w pracę i zmniejsza odsetek rotacji w organizacji.

4. Lepsze zarządzanie czasem

Systemy informatyczne do zbierania sugestii pracowniczych ułatwiają również zarządzanie czasem oraz umożliwiają organizacjom zbieranie większej ilości danych dotyczących sugestii pracowników w krótszym czasie, co pozwala na szybsze wprowadzenie wymaganych zmian.

Cechy dobrego systemu do zbierania sugestii pracowniczych

1. Możliwość zgłaszania sugestii w prosty, intuicyjny sposób

 2. System komunikacji, który umożliwia pracownikom wniesienie uwag do sugestii

3. Ułatwienie współpracy i dyskusji wokół koncepcji i pomysłów.

4. Możliwość zarządzania i monitorowania przychodzących sugestii.

5. Przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika.

6. System uprawnień umożliwiający wybranym pracownikom przeglądanie, przetwarzanie i odpowiadanie na sugestie.

7. Narzędzie do tworzenia raportów i analizy sugestii.

8. Możliwość tworzenia ankiet na temat proponowanych sugestii.

9. Dostęp do wcześniejszych uwag i sugestii.

Jeżeli jesteś zainteresowany zbieraniem sugestii pracowniczych w swojej organizacji zapraszamy do zapoznania się z naszym rozwiązaniem. Skorzystaj z darmowej konsultacji, by uzyskać wszelkie informacje i dopasować wdrożenie dokładnie do Twoich potrzeb.