Model Osterwaldera 

lean managment

Model Osterwaldera, znany również jako Model Biznesowy Osterwaldera lub Business Model Canvas (BMC), to narzędzie służące do projektowania, analizowania i opisywania modeli biznesowych.

 • Alexander Osterwalder opracował ten koncept w 2004 roku we współpracy z Yves’em Pigneur’em. BMC pomaga przedsiębiorstwom zrozumieć, jak wartość jest tworzona, dostarczana i utrzymywana, oraz jak składniki modelu biznesowego są ze sobą powiązane.
 • Model Osterwaldera jest jednym z najbardziej popularnych narzędzi strategii biznesowej, które pomaga firmom w projektowaniu, zarządzaniu i rozwijaniu swojego biznesu. Opracowany przez Alex’a Osterwaldera, model ten skupia się na innowacyjności, elastyczności i dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych.
  Jego zaletą jest to, że pozwala firmom zdefiniować swoją wartość dla klientów, zidentyfikować kluczowe obszary działalności oraz określić, jak mogą one generować przychody. 
 • Dzięki zastosowaniu Modelu Osterwaldera, firmy mają możliwość lepszego zrozumienia własnego biznesu, identyfikowania silnych stron oraz obszarów do poprawy.
 • Pozwala on również na szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku oraz na szybsze wdrażanie innowacji.

Moder Osterwaldera – elementy

lean managment

Model ten składa się z 9 podstawowych elementów, które razem tworzą przegląd różnych aspektów modelu biznesowego:

  • Segmenty klientów (Customer Segments). Określa grupy klientów, do których kierowane są produkty lub usługi przedsiębiorstwa. To kluczowe, aby zrozumieć potrzeby, zachowania i preferencje klientów.

  • Propozycja wartości (Value Proposition). Opisuje unikatowe cechy, korzyści i wartość, jaką firma oferuje swoim klientom. Jest to kluczowy element, który pozwala na wyróżnienie się na rynku wśród konkurencji.

  • Kanały (Channels). Są to środki komunikacji, dystrybucji i sprzedaży produktów lub usług. Kanały pozwalają na dotarcie do klientów oraz na dostarczenie im propozycji wartości.

  • Relacje z klientami (Customer Relationships). Opisuje, jak firma buduje i utrzymuje relacje z klientami, w celu zrozumienia ich potrzeb, zdobycia ich zaufania i lojalności oraz utrzymania długotrwałej współpracy.

  • Źródła przychodów (Revenue Streams). Wymienia i opisuje wszystkie sposoby, w jakie firma generuje przychody. Wskazuje, za które produkty lub usługi klienci są gotowi płacić oraz jakie są źródła dochodów.

  • Kluczowe zasoby (Key Resources). Przedstawia zasoby materialne, niematerialne, ludzkie i finansowe, które są niezbędne do funkcjonowania firmy, realizacji propozycji wartości, utrzymania relacji z klientami i generowania przychodów.

  • Kluczowe działania (Key Activities). Opisuje najważniejsze działania, jakie firma musi podjąć, aby dostarczyć propozycję wartości, utrzymać relacje z klientami i generować przychody.

  • Kluczowi partnerzy (Key Partnerships). Wskazuje na sieć dostawców, partnerów i innych podmiotów zewnętrznych, z którymi firma współpracuje, aby uzyskać kluczowe zasoby i realizować kluczowe działania.

  • Struktura kosztów (Cost Structure). Określa wszystkie koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak koszty stałe, zmienne, gospodarcze i inne.

model osterwaldera

Korzyści stosowania modelu Osterwaldera

lean managment

Stosowanie modelu Osterwaldera, czyli Business Model Canvas (BMC), przynosi przedsiębiorstwu wiele korzyści. Oto niektóre z nich:

  • Lepsze zrozumienie modelu biznesowego. BMC pozwala na wizualizację wszystkich kluczowych elementów modelu biznesowego. Ułatwia to zrozumienie, jak firma tworzy, dostarcza i utrzymuje wartość dla swoich klientów.

  • Wspieranie innowacji. Model Osterwaldera może pomóc firmie w eksperymentowaniu z różnymi propozycjami wartości, kanałami dystrybucji czy źródłami przychodów. Wszystko po to, aby znaleźć nowe możliwości rozwoju i innowacji.

  • Łatwość komunikacji i współpracy. Wizualny format BMC ułatwia komunikację pomysłów i strategii wewnątrz organizacji. Stwarza to szansę na poprawienie współpracy między zespołami i pomoc w osiągnięciu wspólnych celów.

  • Identyfikacja możliwości usprawnień. Analiza modelu biznesowego za pomocą BMC pozwala na szybkie zidentyfikowanie obszarów, które wymagają usprawnień. Może to prowadzić do zwiększenia efektywności i konkurencyjności firmy.

  • Monitorowanie postępów i zmian. Model Osterwaldera może być używany jako narzędzie do śledzenia zmian i postępów w organizacji. Pozwala to na szybkie dostosowanie się do nowych wyzwań i możliwości rynkowych.

  • Redukcja ryzyka. BMC pomaga w identyfikacji kluczowych ryzyk i zagrożeń związanych z modelem biznesowym. Odgrywa również istotną rolę w opracowaniu strategii zarządzania tymi ryzykami.

  • Łatwość adaptacji. Business Model Canvas jest elastyczny i może być dostosowany do różnych typów przedsiębiorstw. Pozwala to na zastosowanie tego narzędzia w różnorodnych kontekstach biznesowych.

  • Efektywność planowania. BMC pozwala na szybkie tworzenie i aktualizowanie modeli biznesowych, co ułatwia planowanie i podejmowanie decyzji strategicznych.

W rezultacie, stosowanie modelu Osterwaldera może prowadzić do lepszej orientacji na rynku oraz zwiększonej efektywności. Ponadto zauważyć można walory lepszej komunikacji wewnętrznej oraz do odkrycia nowych możliwości rozwoju i innowacji.

Pomocne narzędzie Cluer

Twoi pracownicy maja wiele cennych pomyslów, które moga wniesc w rozwój Twojej firmy. 

Pobudz ich kreatywnosc i wdróz program zbierania ich sugestii. Program Cluer jest prosty w uzyciu, a dzieki niemu Twoi pracownicy beda mieli mozliwosc wyrazania swoich opinii i wspóluczestniczenia w rozwoju Twojej firmy. Spraw, by Twoja firma stala sie jeszcze lepsza!

Wyslij formularz a skontaktujemy sie z Toba by omówic wdrozenie programu w Twojej firmie

 

Hipotetyczne wykorzystanie modelu Osterwaldera

dla firmy Uber

lean managment

Załóżmy, że chcemy zastosować model Osterwaldera (Business Model Canvas) w przypadku firmy Uber. Oferuje ona platformę do zamawiania przejazdów przez smartfony. Oto jak możemy przedstawić poszczególne elementy modelu biznesowego Ubera:

Segmenty klientów

  • Klienci indywidualni potrzebujący transportu miejskiego

  • Klienci biznesowi (np. korporacje)

  • Kierowcy, którzy chcą zarabiać, oferując usługi przewozowe

Propozycja wartości

  • Szybkie i wygodne zamawianie przejazdów przez aplikację na smartfonie

  • Transparentność cen i czasu oczekiwania na dojazd kierowcy

  • Elastyczność dla kierowców (możliwość pracy według własnego harmonogramu)

Kanały

  • Aplikacja mobilna na smartfony (iOS, Android)

  • Strona internetowa

  • Media społecznościowe i marketing internetowy

Relacje z klientami

  • Wsparcie techniczne i obsługa klienta przez e-mail i aplikację

  • Polityka rozstrzygania sporów

  • Programy lojalnościowe i promocje

Źródła przychodów

  • Prowizje od każdego zamówionego przejazdu

  • Opłaty za usługi dodatkowe, takie jak UberXL, Uber Comfort czy Uber Black

  • Przychody z reklam w aplikacji

Kluczowe zasoby

  • Platforma technologiczna łącząca kierowców i pasażerów

  • Baza danych klientów i kierowców

  • Zespół programistów, projektantów i specjalistów ds. marketingu

Kluczowe działania

  • Rozwój i utrzymanie aplikacji mobilnej i infrastruktury technologicznej

  • Rekrutacja i weryfikacja kierowców

  • Promocja usług i pozyskiwanie klientów

  • Zarządzanie relacjami z partnerami, takimi jak firmy ubezpieczeniowe czy dostawcy map

Kluczowi partnerzy

  • Kierowcy współpracujący z platformą

  • Dostawcy map i technologii lokalizacji (np. Google Maps)

  • Firmy ubezpieczeniowe

  • Partnerzy biznesowi oferujący usługi dodatkowe (np. serwisy samochodowe)

Struktura kosztów

  • Koszty rozwoju i utrzymania technologii

  • Koszty marketingu i promocji

  • Koszty wsparcia klienta

  • Koszty operacyjne związane z zarządzaniem i administrowaniem firmy

Analiza modelu biznesowego Ubera za pomocą Business Model Canvas pozwala na lepsze zrozumienie kluczowych aspektów działalności firmy. Może to być pomocne przy podejmowaniu decyzji strategicznych, zarządzaniu ryzykiem oraz identyfikacji nowych możliwości rozwoju.

 

Co jeśli nie model Osterwaldera?

lean managment

Oto kilka metod biznesowych, które, podobnie jak model Osterwaldera, pomagają przedsiębiorstwom w analizie i projektowaniu modeli biznesowych:

  • Lean Startup – Metoda opracowana przez Erica Riesa. Opiera się na iteracyjnym podejściu do tworzenia i udoskonalania produktów lub usług, minimalnym wdrożeniu i szybkim uczeniu się na podstawie informacji zwrotnej od klientów.

  • Blue Ocean Strategy – Strategia opracowana przez W. Chana Kim i Renée Mauborgne. Koncentruje się na tworzeniu unikalnych propozycji wartości i znajdowaniu niewykorzystanych rynków zamiast konkurowania na przasyconym rynku.

  • Value Proposition Canvas – Narzędzie opracowane przez Alexandra Osterwaldera i Yves’a Pigneur’a, które koncentruje się na zrozumieniu potrzeb klientów oraz na opracowywaniu propozycji wartości dopasowanych do tych potrzeb.

  • SWOT Analysis – Metoda analizy mocnych i słabych stron (Strengths, Weaknesses), szans i zagrożeń (Opportunities, Threats), która pomaga firmom zrozumieć swoją pozycję rynkową i identyfikować obszary wymagające poprawy.

  • PESTLE Analysis – Narzędzie służące do analizy makroekonomicznego otoczenia firmy, które bada czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, prawne i środowiskowe, wpływające na przedsiębiorstwo.

  • Balanced Scorecard – Metoda opracowana przez Roberta Kaplana i Davida Nortona, która pomaga firmom monitorować osiągane wyniki i realizować strategię biznesową poprzez równoczesne analizowanie czterech perspektyw: finansowej, klienta, procesów biznesowych i rozwoju organizacji.
  Wszystkie te metody mają na celu pomóc przedsiębiorstwom w analizie, projektowaniu i doskonaleniu modeli biznesowych oraz w identyfikowaniu możliwości wzrostu i innowacji.

 •  

Innowacje wspierające rozwój

lean managment

Jeśli Twoja firma dąży do ciągłego rozwoju i poszukuje innowacyjnych oraz sprawdzonych metod na usprawnienia, gorąco polecamy zapoznanie się z oprogramowaniem Cluer. Ta nowoczesna aplikacja dostarcza praktycznych rozwiązań, które pomogą zebrać pomysły na usprawnienia, wdrożyć je i tym samym zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku. Nie czekaj, zainwestuj w przyszłość Twojej firmy już dziś i odkryj pełen potencjał systemu Cluer w osiąganiu długotrwałego sukcesu.

 

WSPARCIE OD SIGNALO

POZNAJ HISTORIĘ PIOTRA

Poznaj historię naszego klienta, Piotra, właściciela firmy produkcyjnej. Od dłuższego czasu borykał się z problemem braku pomysłów na usprawnienie działań w swojej firmie. Mimo starań i prób znalezienia rozwiązania, ciągle napotykał na trudności i stagnację.

SYTUACJA

Codziennie Piotr spędzał godziny analizując wszelkie obszary usprawnień, próbując wyciągnąć coś konstruktywnego z każdej sytuacji. Jednak im bardziej się starał, tym bardziej czuł przytłaczający brak inspiracji.

INSPIRACJA

Każdy dzień przynosił kolejne rozczarowanie i poczucie porażki, aż pewnego dnia Piotr trafił na program do zbierania problemów i pomysłów pracowników. Postanowił dać mu szansę i zainstalował je w swojej firmie.
Od tego momentu wszystko zaczęło się zmieniać. Dzięki oprogramowaniu pracownicy mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów i problemów, co pozwoliło Piotrowi spojrzeć na swoją firmę z zupełnie innej perspektywy. Z każdym dniem napływały nowe propozycje, które pozwalały usprawnić codzienne działania i wprowadzać pozytywne zmiany.

ROZWIĄZANIE

Piotr zaczął odczuwać przypływ energii i motywacji, a jego firma zaczęła kwitnąć. Dzięki otwartości na sugestie pracowników i zdolności wykorzystania ich pomysłów, udało mu się osiągnąć sukces, o którym wcześniej mogła tylko marzyć.

kaizen
Zainspiruj się historią Piotra

Zainspiruj się historią Piotra i poznaj skuteczne narzędzie, które pomoże Ci zidentyfikować obszary do usprawnień w Twojej firmie. Skorzystaj z darmowej konsultacji i poznaj lepiej nasze rozwiązanie.

obłsuga techniczna nieruchomości