Milk run, a inaczej pętla mleczarza, to termin pochodzący z logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Został on zapożyczony od tradycyjnego modelu dostawy mleka, w którym mleczarz codziennie dostarczał mleko do wszystkich domów w swojej trasie.

W kontekście logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, termin odnosi się do strategii transportu i dostaw, w której pojazd (np. ciężarówka) odwiedza kilka dostawców lub magazynów w jednym cyklu, zamiast robić wiele pojedynczych podróży.

Geneza

Pojęcie „milk run” w kontekście logistyki pochodzi od systemu Toyota Production System (TPS) – systemu produkcyjnego opracowanego przez japońską firmę samochodową Toyota. TPS stał się podstawą dla wielu współczesnych systemów produkcji „lean”, które skupiają się na eliminacji marnotrawstwa i optymalizacji efektywności.

Korzyści stosowania

Efektywność kosztowa

Dzięki skonsolidowaniu wielu dostaw w jednej trasie, firmy mogą zaoszczędzić na kosztach transportu i paliwa.

Optymalizacja czasu

Zamiast czekać na pojedyncze dostawy, produkcja może być bardziej płynna i efektywna, ponieważ dostawy są regularne i przewidywalne.

Zredukowanie magazynowania

Pętla mleczarza może pomóc w zminimalizowaniu zapasów, ponieważ materiały są dostarczane wtedy, gdy są potrzebne (koncepcja Just-In-Time).

Zmniejszenie emisji CO2

Dzięki optymalizacji tras transportowych, możliwe jest zmniejszenie emisji spalin, co jest korzystne dla środowiska.

Milk run – przykład wdrożenia

Przykłady zastosowania pętli mleczarza w różnych branżach:

Branża lotnicza

W dużych portach lotniczych, system może być stosowany do efektywnego transportu bagażu między różnymi punktami – od check-in, przez kontrolę bezpieczeństwa, do samolotu. To samo dotyczy przewożenia jedzenia, paliwa i innych zaopatrzeń dla samolotów.

Branża spożywcza

Supermarkety i sklepy spożywcze często korzystają z systemu do regularnej dostawy świeżych produktów od wielu dostawców. Zamiast otrzymywać pojedyncze dostawy od każdego dostawcy, sklep może skoordynować trasę milk run, która obejmuje kilka dostawców, co oszczędza czas i koszty transportu.

Branża e-commerce

Firmy kurierskie, które obsługują e-commerce, często używają systemu pętli mleczarza do odbierania paczek od różnych sprzedawców. Zamiast odbierać paczki od każdego sprzedawcy osobno, kurier może skoordynować trasę, która obejmuje kilka sprzedawców.

Branża medyczna

Szpitale i inne placówki medyczne mogą korzystać z systemu do regularnego dostarczania zaopatrzenia, takiego jak leki, sprzęt medyczny, jedzenie dla pacjentów itd. Zamiast otrzymywać pojedyncze dostawy od różnych dostawców, szpital może skoordynować trasę milk run, która obejmuje kilka dostawców.

Branża elektroniczna

Firmy takie jak Dell stosują strategię do zbierania komponentów od różnych dostawców do swoich fabryk. W tym modelu, ciężarówka Dell odwiedza kilka dostawców w jednym cyklu, zamiast odbierać części od każdego dostawcy osobno.

Wszystkie te przykłady pokazują, jak różnorodne może być zastosowanie pętli mleczarza w różnych branżach i kontekstach. Najważniejsze jest to, że zasada jest taka sama: optymalizacja i efektywność transportu poprzez konsolidację wielu dostaw w jednym cyklu.

Kto wykorzystuje Milk Run?

Wielkie firmy, takie jak Toyota, Dell, oraz różne firmy z sektora FMCG (Fast-Moving Consumer Goods), takie jak Procter & Gamble i Unilever, używają systemu „petlę mleczarza” w swoich operacjach logistycznych.

Milk run – etapy wdrożenia

Wprowadzenie pętli mleczarza do przedsiębiorstwa wymaga kilku kroków:

Analiza łańcucha dostaw – Przeprowadź szczegółową analizę swojego obecnego łańcucha dostaw, aby zrozumieć, jakie produkty są dostarczane, skąd i kiedy.

Identyfikacja dostawców i tras – Zidentyfikuj głównych dostawców i zmapuj potencjalne trasy „milk run”. W idealnym przypadku, dostawcy powinni być blisko siebie geograficznie.

Negocjacje z dostawcami – Porozumienie z dostawcami jest kluczowe. Mogą być potrzebne negocjacje dotyczące harmonogramów dostaw i ilości dostarczanych produktów.

Planowanie i optymalizacja tras – Opracuj optymalne trasy, biorąc pod uwagę czynniki takie jak odległość, czas dostawy, ilość produktów do dostarczenia itp.

Implementacja i monitorowanie – Wprowadź system i monitoruj jego efektywność. Bądź gotowy na wprowadzenie zmian i poprawek w razie potrzeby.

Pamiętaj, że system „milk run” jest jednym z narzędzi do optymalizacji łańcucha dostaw i nie zawsze będzie odpowiedni dla każdego przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby dokładnie ocenić swoje potrzeby i możliwości zanim zdecydujesz się na jego wprowadzenie.

Partnerzy we wdrożeniu

Wprowadzenie strategii milk run w organizacji wymaga zaangażowania wielu różnych osób i działów. Oto kilka z nich:

 • Zarząd – Najważniejsze jest uzyskanie poparcia i zaangażowania ze strony zarządu. Zarząd powinien zrozumieć korzyści płynące z wprowadzenia strategii milk run i być gotowy do wsparcia zmian.
 • Dział Logistyki – Ten dział będzie odgrywał kluczową rolę w planowaniu i koordynacji strategii. Zajmą się planowaniem tras, negocjacjami z dostawcami i monitorowaniem efektywności systemu.
 • Dział Zakupów – Dział zakupów będzie musiał blisko współpracować z działem logistyki, aby zapewnić, że zakupy są zgodne z harmonogramem milk run.
 • Dział Produkcji – Jeżeli firma jest producentem, dział produkcji będzie musiał dostosować swoje harmonogramy i procesy do regularnych dostaw zapewnianych przez strategię milk run.
 • Dostawcy – Wdrożenie strategii będzie wymagało bliskiej współpracy z dostawcami. Będą musieli oni dostosować się do regularnych harmonogramów dostaw i być elastycznymi w przypadku wszelkich zmian.
 • Dział IT – W zależności od skomplikowania systemu, może być konieczne zaangażowanie działu IT, aby pomóc w opracowaniu oprogramowania do zarządzania i optymalizacji tras milk run.
 • Kierowcy i personel transportowy – Ci pracownicy będą odpowiedzialni za realizację strategii milk run na co dzień. Muszą być odpowiednio przeszkoleni i zrozumieć korzyści płynące z systemu.

Pamiętaj, że wprowadzenie strategii milk run to proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Wymaga bliskiej współpracy między różnymi działami i partnerami, a także gotowości do adaptacji i poprawy w miarę jak system się rozwija.

Opłacalność metody

Opłacalność wdrożenia systemu zależy od wielu czynników i może różnić się w zależności od specyfiki danej firmy. Oto kilka czynników, które mogą wpływać na opłacalność wdrożenia systemu milk run:

 1. Koszty transportu

Jeżeli firma obecnie ponosi wysokie koszty transportu z powodu licznych pojedynczych dostaw, system może przynieść znaczne oszczędności poprzez konsolidację dostaw.

 1. Lokalizacja dostawców

W przypadku, gdy dostawcy firmy są blisko siebie geograficznie, system milk run może być bardziej opłacalny. Jeżeli jednak dostawcy są rozproszeni geograficznie, koszty transportu i czas mogą przewyższyć korzyści.

 1. Rozmiar i częstotliwość dostaw

Jeśli firma regularnie otrzymuje małe dostawy od wielu dostawców, system milk run może być bardziej opłacalny. Jeżeli jednak firma otrzymuje sporadyczne, duże dostawy, system może nie być najbardziej efektywnym rozwiązaniem.

 1. Koszty magazynowania

System milk run może pomóc firmie zaoszczędzić na kosztach magazynowania poprzez dostarczanie towarów w momencie, gdy są potrzebne, zamiast przechowywać je na zapas.

 1. Koszty wdrożenia

Wprowadzenie systemu milk run wymaga pewnych początkowych kosztów, takich jak szkolenie personelu, oprogramowanie do zarządzania trasami, negocjacje z dostawcami itp. Te koszty muszą być wzięte pod uwagę przy ocenie opłacalności systemu.

Kluczem do zrozumienia opłacalności systemu milk run jest przeprowadzenie szczegółowej analizy kosztów i korzyści. Może to wymagać współpracy z działem finansowym, logistyki i produkcji, aby zrozumieć pełny obraz i zdecydować, czy system jest odpowiedni dla danej firmy.